Top
WELCOME
M.Sc. IN BUSINESS
SOFTWARE DEVELOPMENT (BSD)

BSD ช่วยเติมเต็มความรู้และความเข้าใจ ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม เพราะการทำงานจริงเราไม่สามารถรู้และเข้าใจส่วนงานทั้งหมดได้ แต่ BSD ช่วยผมได้

นายเมธี อนุกูลพิสิฐ
Software Technical Lead
บริษัท DST worldwide services (Thailand)
ดูทั้งหมด
JUN
11
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น 64
ประกาศลำดับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
MAY
28
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
MAY
22
www.bsd.acc.chula.ac.th
การสอบข้อเขียน
กำหนดการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้พื้นฐานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ก่อนมาเรียนรู้สึกว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ กับการทำงาน พอมาเรียนแล้วได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น 

ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของbsdกันนะคะ

นลัทพร อะมีนี (นาดา)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกIT
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)

เรียนแล้วได้ เข้าใจธุรกิจมากขึ้น สามารถหา pain point ของธุรกิจได้ตรงประเด็นมากขึ้น แล้วก็ได้ประสบการณ์จากการทำโปรเจคที่ต้องมีการสอบถามธุรกิจจริง ๆ ค่ะ

สกลพร โนรี (จุกจิก)

ได้รับทุนเรียนปริญญาเอก Korea Advanced Institute of Science and Technology
ดูทั้งหมด