Top

BSD OPEN HOUSE 2018


bsd.cbs.chula.ac.th
BSD OPEN HOUSE 2018
ขอเชิญผู้สนใจในแวดวงไอที และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่กำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ร่วมงาน 2018 BSD CHULA OPEN HOUSE 

เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (M.Sc. in Business Software Development หรือ BSD) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง IT Studio ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร (ด้านหลัง อาคารจามจุรีสแควร์ ลง MRT สถานีสามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
– เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
– มุ่งเน้นให้เข้าใจกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดทั้งกระบวนการ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวมได้
– การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการทำงานเป็นทีม
– มีรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน Software Startup, Data Science, E-business และ Human Computer Interaction (HCI) เป็นต้น 

ปัจจุบันเปิดสอนมากว่า 14 ปี ผลิตบุคคลากรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จอยู่ในองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมาย

ภายในงานนอกจากจะแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาแล้ว จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์แบบเจาะลึกให้ฟัง ทั้งการเตรียมตัวสอบ แนวทางการสอบเข้า ชีวิตการเรียน การเสนอหัวข้อจบ ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และการนำไปปรับใช้ในการทำงานปัจจุบัันได้อย่างไร

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdRG4rFCJGVUT5eEszA-RMEJnC9006e2Xx3r9aO-8rTMc1g/viewform

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แผนการเรียนและรายวิชา
https://stat.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรปริญญาโท/วท-ม-การพัฒนาซอฟต์แวร์-ฯ/

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ตามที่อยู่ในโปสเตอร์หรือทิ้งข้อความถึงเราได้

 — ที่Mahitaladhibesra Building