Top

ศูนย์คอมพิวเตอร์


bsd.cbs.chula.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์

เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับการพิมพ์งาน และการใช้งานทั่วไป รวมการฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน ด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยถูกต้องตามลิขสิทธิ์ จากองค์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุน