Top

สองมหาวิทยาลัยดัง "เห็นด้วย" สังคมเปลี่ยน กฏหมายต้องตามให้ทัน ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าถึงความเป็นธรรมในสังคม


bsd.cbs.chula.ac.th
สองมหาวิทยาลัยดัง "เห็นด้วย" สังคมเปลี่ยน กฏหมายต้องตามให้ทัน ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าถึงความเป็นธรรมในสังคม
แหล่งข่าว : แนวหน้า